Raputietokeskus

Raputietokeskus auttaa rapuun liittyvissä kysymyksissä erityisesti jos on kyse elinkeinoon liittyvistä rapuhankkeista.

Raputietokeskuksen toimintaan kuuluu kaikenlainen käytännön ravunviljelyyn ja luonnonkantojen

tuoton edistämiseen liittyvä neuvonta, opastus ja tiedonhankinta. Raputietokeskus on kaikkien ravusta ja ravunviljelystä kiinnostuneiden käsikassara, jonka tehtävänä on auttaa ja helpottaa rapuun liittyvien elinkeinojen toimintaa. Raputietokeskus toimii koko Suomen alueella.

Raputietokeskus auttaa mm. seuraavissa asioissa:

  • ravunviljelyhankkeen suunnittelu ja aloitus
  • ravunviljelyn käytännön tilanteiden selvittely ja ongelmaratkaisut
  • luonnonkantojen tuoton kehittäminen ja saaliin tehokas pyynti
  • luonnonkantoihin liittyvien elinkeinojen kehittäminen
  • erilaiset rapuun ja rapukantoihin liittyvät käytännön ongelmat ja niiden ratkaiseminen
  • kursseja ravunviljelystä ja luonnonkantojen hoidosta