Monilajiviljely

Rapuja voidaan periaatteessa viljellä yhdessä esimerkiksi kalojen kanssa samoissa altaissa. Päällekkäisviljelyllä pyritään säästämään tilaa ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään ruokintajätteiden tehokasta käyttöä.

Ravun kanssa viljeltävän kalalajin valinnassa on oltava tarkkana, etteivät kasvatetuiksi aiotut ravut päädy esimerkiksi kalan ruuaksi. Vasta aikuisia rapuja voi pitää samassa altaassa joidenkin petokalojen kanssa.

Rapujen on todettu muuttuvan aroiksi ja liikkumisen vähenevän lammikoissa, joissa on ollut myös kaloja. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että rapujen kasvu hidastuu ja kuolleisuus lisääntyy, mikäli kaloja pidetään samassa kasvatuslammikossa.

Rapujen kasvattaminen samoissa altaissa kuhan- tai siianpoikasten kanssa on mahdollista, mutta kalojen korjaaminen ja rapujen keräily tai pyytäminen lammikosta saattaa osoittautua yllättävän hankalaksi. Kalanpoikasten kasvatukseen tehdyt luonnonravintolammikot ovat yleensä melko reheviä, matalia ja pehmeäpohjaisia.

Rapujen kannalta altaissa tulisi olla tiiviimpi pohja ja riittävästi suojapaikkoja. Altaan ja veden rehevyyden vuoksi voi veden happipitoisuus laskea talvella liian alhaiseksi.

Suomessa ei viljellä rapuja muiden lajien kanssa samoissa altaissa laajamittaisesti.