Tehoviljely

Tehoviljelyn tavoitteena on optimoida kasvatusolosuhteet: mahdollisimman nopea kasvu ja vähäinen kuolleisuus. Menetelmä vaatii enemmän työtä, pidemmälle vietyä viljelytekniikkaa ja ravun viljelybiologian tarkempaa tuntemista kuin muut menetelmät. Annoskokoisten rapujen tehokkaan viljelyn tulokset ovat tostaiseksi olleet huonoja, eikä tehoviljelyä ole saatu taloudellisesti kannattavaksi. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että ravulle ei toistaiseksi ole riittävän hyvää rehua.

Tehoviljelyn menetelmiä kehitetään jatkuvasti meillä ja muualla. Suomessa on töitä tehty mm. RKTLssä yhteistyössä TVOn kanssa Olkiluodossa ja tällä hetkellä on menossa kehityshanke Veikko Väntäsen johdolla Kuivaniemellä.

Tehoviljely voi kuitenkin olla osa poikasviljelyä: ravun poikasten kasvukautta voidaan aikaistaa sisätiloissa tai kasvukautta voidaan jatkaa sisätiloissa kesän jälkeen. Ravun mätiä haudotaan hemputtimessa tehomenetelmällä, ja tämä menetelmä on kehitetty Suomessa.