Ruokarapujen viljely

Rapu nurmikollaLammikkoviljelyssä altaaseen istutetaan luontaisesti lisääntyvä rapukanta, jonka tuottamia rapuja pyydetään merroilla. Lammikkoviljelyn tuotto vaihtelee erittäin paljon eri altaiden välillä ja yleensä viljelijä joutuu säätelemään lammikoiden rapukantoja parhaan tuoton ylläpitämiseksi. Lammikkoviljelyn tuottoa viljelijä voi säädellä suojapaikkojen määrällä, lisäruokinnalla ja harventamalla rapukantaa.

Tehostetussa lammikkoviljelyssä rapuja kasvatetaan yleensä ikäluokka kerrallaan omissa altaissaan. Lammikon tuotto korjataan muutaman vuoden aikana, jonka jälkeen lammikko tyhjennetään ja viljelykierto voidaan aloittaa alusta.

Tehostetussa lammikko-viljelyssä viljelyolosuhteet ovat helpommin säädeltävissä kuin lammikkoviljelyssä. Parhaaseen mahdolliseen tuottoon pyritään säätelemällä kasvatustiheyttä, tehostamalla ruokintaa sekä lajittelemalla ja harventamalla rapuja viljelykierron aikana.

Viljelyn tuloksia voidaan parantaa huolellisella emorapukannan valinnalla ja ylläpidolla. Emokantaan viljelijä valitsee parhaiten kasvavat ja mätiä tuottavat rapunsa. Nämä emot tuottavat mätiä haudottavaksi ja poikasia lammikoihin tai luonnonvesiin istutettaviksi.